x
/customers/2/0/b/saxophone-orchestra.eu/httpd.www/v2/modules/mod_background_changer/update.js

Europa roept: het Euregio Saxophone Orchestra voldoet Kunst van het Woord

 

Het euregionaale Saxophone Orchestra (ESP) definieert haar omgeving als onderdeel van de Europese EMR-grensregio (EuregioMaasRijn). In bijna geen enkele andere regio kan de Europese Unie worden ervaren in het dagelijkse leven van de mensen die er wonen. De Burgerstichting neemt daarom, in tijden waarin het engagement om naar elkaar toe te groeien in de Europese Unie in sommige lidstaten ter discussie staat, ook de beleving en ervaring van Europa buiten de politieke debatten op.

 

Hiervoor zal het ESO onder het motto "Europa roept: Het Euregio Saxofoonorkest ontmoet woordkunst" samen met vier partners uit de EMR (Burgersstichting 'Lebensraum Aken, Poeziefestival Landgraaf, Lions Club Würselen) in 2018 en 2019 een reeks gebeurtenissen met zes evenementen in de deelnemende regio's van de EMR organiseren.

 

                  

 

www.eso-europe-calling.eu

www.buergerstiftung-aachen.de

www.sprachenakademie.be

www. poeziefestivallandgraaf.nl

www.saxophone-orchestra.eu

 

In een eerste stap vindt de ontwikkeling plaats van een concept met organisatorische en technische inhoud. In elk van de vier gerealiseerde evenementen' die samen (aan) de 40 euregionale leden van het Euregio Saxophone Orchestra met "woordkunstenaars" vormgeven, worden muziek - en woordbijdragen met betrekking tot de thema's "Europa" en "Euregio" gepresenteerd en op een creatieve manier actief bewerkt. Doelgroepen van dit project zijn de bewoners binnen de aangesloten regio’s van de EMR met een "laagdrempelige" toegang via muzikale optredens en verbale bijdragen in vier "muziek-woord events" in de aangesloten regio's van de EMR om zo te komen tot een eigen actieve weerspiegeling van de thema's van "Europa", de Europese Unie ", " Euregio Maas-Rijn " en "Samenleven in diversiteit " in de Europese Unie.

 

Tijdens deze reeks gebeurtenissen zal de focus bewust op het "Euregio Saxophone Orchestra (ESO)" gelegd geworden, omdat dit orkest zowel wat betreft door samenwerking als samenstelling met leden uit de hele EMR een “doorleefd” stuk Europa vertegenwoordigt.Propaganda voor Europa en de Europese Unie zonder politieke debatten, en oproepen door Woord en Muziek, door mensen, die de Europese gedachte en de beleving van de gemeenschap aan de andere kant van "scheidende" culturele en taalkundige grenzen in hun dagelijks werk en vrijetijdsbeleving als een normale verrijking beoefenen, zijn bij uitstek geschikt om door de presentatie van hun activiteiten een verdieping van de samenwerking op EU- en Euregionaal niveau te bevorderen. Het Euregio Saxofoon Orkest gebruikt zijn "product" Muziek voor dit doel. In de geplande reeks evenementen wordt muziek gecombineerd met "woordkunst". "Muziek" en de tekstuele bijdragen in de drie nationale talen van de EMR spreken hier een gemeenschappelijke "Europese taal". Zo kan Europa positief beleefd worden.

 

Het micoproject wordt in de cader van het microproject People to People Interreg V - A Euregio Maas Rijn van de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van het 'ministerie voor cultuur en wetenschapen van Noord- Rijnland Westfalen' cogefinancierde.

 

 

                                 

   

                                       

 

       www.euregio-mr.com

       www.interreg.eu

       www.regionalekulturpolitiknrw.de